Πρόγραμμα μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016-2018


1ο ΕΤΟΣ


Α1. ΥΓΕΙΑ -ΑΡΡΩΣΤΙΑ (ΠΜ 6)

Α2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)

Α3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΑΡΧΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)

Α4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6) 5

Α5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ I (ΠΜ 6)

Β1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΜ 6)

Β2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ II (ΠΜ 6)

Β3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΜ 6)

Β4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΜ 6)

Β5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜ 6)


2ο ΕΤΟΣ


Γ1. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΠΜ 5)

Γ2. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΜ 5)

Γ3. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΠΜ 5)

Δ1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΠΜ 5)

Δ2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜ 5)

Δ3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜ 5)


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΜ 30)


*1 Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ) αντιστοιχεί σε 25–30 ώρες εργασίας του φοιτητή-τριας