Θέματα Φοιτητών

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα, Σύλλογοι, Eνώσεις και Οργανισμοί
International Society for Quality of Life Research (ISOQOL):http://www.isoqol.org/
The European Network of Health Promoting Hospitals (HPH): http://www.hph-hc.cc
Europea – Schools for Health (SHE): http://www.schools-for-health.eu/she-network
The World Health Organization (WHO): http://www.who.int/en/
The European Union: http://europa.eu.int/
European Union of Health Promotion and Education (IUHPE):http://www.iuhpe.org/
European Chronic Disease Alliance: http://www.alliancechronicdiseases.org/
WHO Occupational Health:http://www.who.int/occupational_health/en/
European Commission’s Directorate for public health and risk assessment:http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
European Public Health Association (EUPHA): http://www.eupha.org/
European Public Health Alliance (EPHA): http://www.epha.org/
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
European Forum for Primary Care: http://www.euprimarycare.org/
European Patients Forum: http://www.eu-patient.eu/
International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services:http://www.hphnet.org/
Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER):http://www.2011.aspher.org/ 
Global Chronic Disease Alliance:http://www.alliancechronicdiseases.org/

Επιστημονικά περιοδικά για Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Health Promotion International – Health Education & Behavior (Formerly Health Education Quarterly) – Global Health Promotion (Formerly
Promotion & Education) – Health Promotion Practice – Health Education Research – Health Education Journal -American Journal of Health Promotion – Journal of Epidemiology & Community Health – Critical Public Health – American Journal of Lifestyle Medicine Scandinavian Journal of Public Health – Journal of Health Communication – Patient Education and Counseling – Quality of Life Research – Health and Quality of Life Outcomes – International Journal for Mental Health Promotion – British Medical Journal – American Journal of Community Psychology – American Journal of Health Behavior – American Journal of Preventive Medicine – American Journal of Public Health – Canadian Journal of Public Health – Health Communication – Health Psychology – Journal of the American Medical Association (JAMA) – Journal of Health & Social Behavior – Journal of Health Psychology – Journal of School Health, Preventive Medicine – Social Science & Medicine – The Journal of Primary Care & Community Health – Journal of Mental Health – Patient Preference and Adherence – International Journal of Public Health – Evaluation and Program Planning – Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health

Μηχανές αναζήτησης επιστημονικών άρθρων
Medline: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
British Medical Journal: http://www.bmj.com/
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr
Elsevier/ Science Direct: http://www.sciencedirect.com/

Οι απαραίτητες δεξιότητες για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την Προαγωγή Υγείας
στην Ευρώπη http://www.iuhpe.org/uploaded/CompHP/Competencies_Handbook_short_ENG.pdf