Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» λειτουργεί από το 2004 και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του δικτύου των "Ευρωπαϊκών Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή Υγείας / European Masters in Health Promotion Studies, EUMAHP» με τη συνεργασία  πανεπιστημιακών τμημάτων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Η διαμόρφωση των στόχων, της δομής και του περιεχομένου του Προγράμματος βασίζεται στις αρχές και τους άξονες του Δικτύου EUMAHP . Από το 2010 το ΠΜΣ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building In Europe/COMPHP», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για την εκπαίδευση στην Προαγωγή Υγείας και την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη (Pan-European Accreditation Framework for Health Promotion).

Από το 2011 οι στόχοι, οι διαδικασίες μάθησης και το επιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών διαμορφώνονται βάσει του Πανευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης για την Προαγωγή Υγείας (Pan-European Accreditation Framework for Health Promotion) της Διεθνούς Ένωσης για την Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (International Union for Health Promotion and Education/ IUHPE) και καθορισμένων από την IUHPE κριτηρίων ποιότητας για τις γνώσεις, δεξιότητες και αξίες της προαγωγής της υγείας, που απαιτούνται για την αποτελεσματική και δεοντολογική πρακτική της.

Η προαγωγή και αγωγή της υγείας εντάσσονται σε ευρύτερες γνωστικές περιοχές και άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας παγκοσμίως με στόχο την προάσπιση της υγείας των πολιτών, τη βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και πολιτικών που καθορίζουν την υγεία, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού και των κοινοτήτων.

Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» αποτελεί το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που το γνωστικό του αντικείμενο καλύπτει αποκλειστικά το δυναμικό δι-επιστημονικό πεδίο της προαγωγής και αγωγής υγείας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού και της αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο ατομικό, κοινοτικό και εθνικό, και της εφαρμογής αντίστοιχων πολιτικών. Παράλληλα, η φοίτηση στο πρόγραμμα διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης του δημοσίου, όπως και στελέχωσης μη-κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.


Testimonials

Επέλεξα το συγκεκριμένο ΠΜΣ συνειδητά καθώς έχοντας την ιδιότητα της νηπιαγωγού, είχα ειδικό ενδιαφέρον για την αγωγή υγείας προκειμένου να υποστηρίξω τους μαθητές μου στα πρώτα στάδια της εξελικτικής τους πορείας. Μέσω του προγράμματος σπουδών απέκτησα τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αλλά κυρίως τον τρόπο σκέψης που αναζητούσα στο διεπιστημονικό τομέα της Προαγωγής & Αγωγής Υγείας. Παράλληλα, ο κινητικός γραμματισμός, που αποτέλεσε και το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας, είναι ένα από τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζω στην τάξη μου.

Ελεάννα Αδαμοπούλου

Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας.

To ΠΜΣ στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ήταν μία εμπειρία (και όχι απλά γνώση) που μου άλλαξε την οπτική των θεμάτων υγείας. Και ενώ χρόνια γνώριζα και υποστήριζα την ολιστική προσέγγιση στην εργασία μου, η ιδέα «ρίζωσε» μέσα από τη σπουδή μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Με ένα ευρύ φάσμα “out of the box” εισηγήσεων και ξεχωριστών καθηγητών, κατανόησα την πολυδιάστατη έννοια της υγείας καθώς και τον σεβασμό και την αγάπη που απαιτείται για τον άνθρωπο, όταν κάποιος/α εργάζεται στον τομέα. Ιδιαίτερα χρήσιμα για εμένα ήταν τα μαθήματα της ψυχολογίας της υγείας και της συμβουλευτικής που μου έδωσαν γνώσεις αναφορικά με την κινητοποίηση και την τροποποίηση της συμπεριφοράς υγείας.

Κωνσταντίνος Ζερβός

Διατροφολόγος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας. Ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής και στην ενσυνείδητη διατροφή.

Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας μου πρόσφερε την γνώση της επιστήμης και της τέχνης του χώρου με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή μου για την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής υγείας σε διεπιστημονικό και διευρωπαϊκό περιβάλλον. Σήμερα εργάζομαι ως ψυχοκοινωνική σύμβουλος σε ανθρωπιστικό φορέα στο Βερολίνο και παράλληλα συνεχίζω τις διδακτορικές σπουδές μου.

Γεωργία Κουτσουραδή

Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ