Διεθνείς Συνεργασίες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Η Προαγωγή Υγείας αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρηματοδοτεί τη λειτουργία του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Μάστερ Προαγωγής Υγείας» με τη συνεργασία 15 πανεπιστημιακών κέντρων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας με τη συμμετοχή του Παν/μίου Αθηνών. Στόχος του δικτύου είναι η σύγκλιση των σχετικών προγραμμάτων και η διαμόρφωση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με την προαγωγή και αγωγή υγείας και την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης στην πολιτική της δημόσιας υγείας που θα 4 επιτρέψει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να φτάσουν και να μπορέσουν να διατηρήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στην υγεία.


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ EUMAHP & ETC (EUROPEAN MASTERS IN HEALTH PROMOTION-EUROPEAN TRAINING CONSORTIUM)

Τα Θερινά Σχολεία του EUMAHP- ETC κάθε χρόνο αποτελούν σημαντικό θεσμό στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προαγωγή Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του μεταπτυχιακού μας είναι η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών μας στα θερινά σχολεία του EUMAHP, τα οποία αποτελούν εξαιρετική εμπειρία ανταλλαγής ευρωπαϊκών εμπειριών και νέων τάσεων στο πεδίο της Προαγωγής Υγείας.


CANADA-EUROPE INITIATIVE IN HEALTH PROMOTION ADVANCED LEARNING (CEIHPAL)

Tο ΠΜΣ ‘Προαγωγή & Αγωγή Υγείας’ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του Καναδά στο χώρο της Προαγωγής Υγείας. Το πρόγραμμα αποτέλεσε μέρος της Συνεργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΚΑΝΑΔΑ στην Ανώτερη Εκπαίδευση με στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης στη διατλαντική συνεργασία δύο μεγάλων συνασπισμών: του European Health Promotion Consortium που εκπροσωπείται εδώ από τα πανεπιστήμια Magdeburg (Germany),Brighton (UK) και Παν/μιο Αθηνών και του Canadian Consortium for Health Promotion Education and Research που εκπροσωπείται εδώ από τα πανεπιστήμια Victoria (BC), Edmonton (Alberta) και Toronto(Ontario). Στον Καναδά πήγαν μέσω του προγράμματος CEIHPAL οι παρακάτω φοιτητές του μεταπτυχιακού μας. Οι φοιτήτριες Ζώτα Ντίνα, Ντέπυ Χρηστάκου, Μαρία Μαυροματίδου, Ειριάνα Τσολάκη, Γιώργος Εμμανουήλ, Φίλιππος Φιλιππίδης (Παν/μιο του Τορόντο) και η φοιτήτρια Βιβή Προκόπη (Παν/μιο της Βικτώρια).


CompHP CORE COMPETENCIES FRAMEWORK

Από το 2012 τo ΜΔΕ της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας ξεκίνησε τη συνεργασία του με το CompHP Πλαίσιο Κεντρικών Ικανοτήτων (CompHP Core Competencies Framework) για την ανάπτυξη των Επαγγελματικών Προτύπων που θα σχηματίσουν τη βάση του CompHP Πανευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης για την Προαγωγή Υγείας (Pan-European Accreditation Framework for Health Promotion).